Logowanie / Rejestracja
Szukaj Zaawansowane (plugin)


Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezygnacja, rozwiązanie umowy z NC plus, WZÓR pisma
02-04-2013, 10:16
Post: #21
przepraszam teraz sprawdziłem i widze ze to wciąz te sam numer umowy i abonenta takze pytania nie ma, jedynie co z pieniedzmi które wpłaciłem ?
Odpowiedz cytując ten post
02-04-2013, 12:54
Post: #22
Mam pytanie: wszędzie podajecie adres: ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Josepha Conrada 37; 31-357 Kraków a ja mam na umowie ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Kłobucka 23; 02-699 Warszawa - na który adres mam wysłać wypowiedzenie?
Odpowiedz cytując ten post
02-04-2013, 15:53
Post: #23
(02-04-2013 12:54 )Gość napisał(a):  Mam pytanie: wszędzie podajecie adres: ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Josepha Conrada 37; 31-357 Kraków a ja mam na umowie ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Kłobucka 23; 02-699 Warszawa - na który adres mam wysłać wypowiedzenie?

Na ten z Krakowa, mam tak samo ale pytałem telefonicznie.
Odpowiedz cytując ten post
02-04-2013, 19:44
Post: #24
miejscowość dnia

nr. Klienta xxxxxxxxx


Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.


Rezygnuję z umowy xxxxxxxxx, ponieważ przysługuje mi takie prawo w związku z brakiem akceptacji zmian jakie nastąpią w mojej ofercie i wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 roku.
Proszę o przysłanie listem rejestrowanym lub też przesyłką kurierską na mój adres korespondencyjny potwierdzenia przyjęcia rozwiązania umowy wraz z rozliczeniem konta abonenckiego. Rozliczenie powinno wskazywać stan konta abonenckiego na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta, o którym mowa w w/w akapicie.
Informuję ITI Neovision Sp. z o.o. o odebraniu prawa do dysponowania moimi danymi osobowymi i żądam natychmiastowego ich wykasowania z baz danych ITI Neovision Sp. z o.o. i spółek zależnych z dniem zakończenia powyższej umowy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ze zm..Imię nazwisko
adres
Własnoręczny podpis
Odpowiedz cytując ten post
03-04-2013, 13:04
Post: #25
ITI Neovision Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków
Luboń, dnia 5 kwietnia 2013 rokuROZWIĄZANIE UMOWY


W nawiązaniu do pisma które od Państwa otrzymałam , zwanego„Przesyłką handlową D+4”, rozwiązuję zawartą z Państwem umowę na dalsze świadczenie usług, z powodu przysługującego mi prawa do braku akceptacji dokonanych przez Państwa zmian.

Zgodnie z Państwa informacją, rozwiązanie umowy skutkować będzie na koniec przysługującego mi okresu rozliczeniowego.

Proszę o informację do kiedy i w jakim punkcie (najbliższym mojego miejsca zamieszkania) zwrócić Państwu dekoder.Z poważaniem
Odpowiedz cytując ten post
04-04-2013, 16:46
Post: #26
Czy taki tekst wystarczy:??W związku z ze zmianami w ofercie telewizji nowej generacji n, czyli m.in. zmianą programów oraz zmniejszeniem ich ilości w ofercie będącej integralną częścią zawartej przeze mnie z państwem Umowy Abonenckiej, oświadczam, iż nie akceptuję tych zmian. Informuję także, iż nie wyrażam zgody na wprowadzane przez Państwa zmiany w Regulaminie świadczenia usług. Jednocześnie informuję, iż nie wyrażam zgody na zastąpienie mojej aktualnej oferty przez ofertę NC+. z dniem 1 maja 2013 r. 
W związku z powyższym wypowiadam Umowę Abonencką numer xxxxxxxxxxxxxx bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Informuje również, że przedmiotowe wypowiedzenie Umowy Abonenckiej wysyłam zgodnie z zapisem Regulaminu i wnoszę o zaprzestanie świadczenia usługi zgodnie z zapisami przedmiotowego Regulaminu Świadczenia Usług ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Proszę o przysłanie listem rejestrowanym lub też przesyłką kurierską na mój adres korespondencyjny potwierdzenia przyjęcia rozwiązania umowy wraz z rozliczeniem konta abonenckiego numer xxxxxxxxxx - rozliczenie powinno wskazywać stan konta abonenckiego na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta, o którym mowa w w/w akapicie. 
Zobowiązuję się do zwrotu dekodera wraz z otrzymanymi z nim łącznie akcesoriami w miejscu wskazanym przez Państwo, jednocześnie proszę o wskazanie miejsca, w którym należy dokonać zwrotu. 
Odstępując od zawartej z państwem Umowy Abonenckiej, żądam zaprzestania przetwarzania, przekazywania osobom trzecim moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru firmy ITI NEOVISION SP. z o. o. oraz spółek zależnych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 6-8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 
Odpowiedz cytując ten post
04-04-2013, 20:22
Post: #27
A czy nie wystarczy powołać się na zapis z otrzymanego listu (?) :

"warunkami skorzystania/korzystania z promocji są:
1) nieskorzystanie przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy z tytułu zmiany wzorców umownych ITI Neovision Sp. z o.o. dokonanej w stosunku do Abonenta, ze skutkiem na dzień 1 maja 2013r.
2) ... "

Czy zatem takie pismo będzie w porządku?

W związku ze otrzymanym listem o nazwie „Przesyłka handlowa D+4”, niniejszym oświadczam, że wypowiadam w trybie natychmiastowym zawartą umowę nr ..... , z tytułu zmiany wzorców umownych ITI Neovision Sp. z o.o. dokonanej w stosunku do mnie.
Informuję ITI Neovision Sp. z o.o. o odebraniu prawa do dysponowania moimi danymi osobowymi i żądam natychmiastowego ich wykasowania z baz danych ITI Neovision Sp. z o.o. i spółek zależnych z dniem zakończenia powyższej umowy na podstawie art. 32, ust. 1, pkt 6, 7, i 8 ustawy o Ochronie danych osobowych.


Proszę o odpowiedź.
Odpowiedz cytując ten post
05-04-2013, 09:22
Post: #28
to jest jeden i ten sam numer umowy , reszta ( czyli przedłużenia to aneksy ) może by ten numer z listu bo to ten sam numer umowy - sprawdzilem
Odpowiedz cytując ten post
05-04-2013, 14:15
Post: #29
(02-04-2013 15:53 )Gość napisał(a):  
(02-04-2013 12:54 )Gość napisał(a):  Mam pytanie: wszędzie podajecie adres: ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Josepha Conrada 37; 31-357 Kraków a ja mam na umowie ITI Neovision Sp. Z o.o.; Ul. Kłobucka 23; 02-699 Warszawa - na który adres mam wysłać wypowiedzenie?

Na ten z Krakowa, mam tak samo ale pytałem telefonicznie.

Adres z krakowa bo z tym adresem masz podpisaną umowe. Nowy adres obowiązuje od 1 maja
Odpowiedz cytując ten post
09-04-2013, 10:41
Post: #30
w salonie babka dala mi adres 02-100 warszawa sk pocztowa 8. to gdzie w koncu to wyslac?
Odpowiedz cytując ten post
11-04-2013, 19:25
Post: #31
Witam

Nie otrzymałem jeszcze żadnego pisma od telewizji N o fuzji z cyfrą, jednak już wcześniej chciałem wypowiedzieć umowę z N za 3 mięsięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie wysłałem, po tygodniu zadzwonił do mnie konsultant ( palant) telewizji N i dowiedziałęm się że wypowiedzenie umowy mi się nie opłaca, a umowę mam do pażdziernika tego roku, i kara za zerwanie umowy jest tak wysoka że w zasadzie wychodzi na to samo jakbym miał aktywną N do pażdziernika. W związku z czym opłacam dalej N aż do tego października.
Mam teraz obawy tj:
Czy w wyniku fuzji umowa automatycznie przedłuży się na jakiś dłuższy okres?
Czy mogę teraz rozwiązać z N umowe
Mam przygotowane pismo:
…………………………………… …………………………………………
imię i nazwisko miejscowość, data

……………………………………
miejscowość z kodem

……………………………………
adres

……………………………………
nr abonenta


Biuro Obsługi Klienta
ITI Neovision Sp. z o. o.
Ul. Kłobucka 23
02-699 WarszawaROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA


Ja niżej podpisany, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 15 Regulaminu świadczenia usług przez „nc+” dostępnego na stronie http://www.ncplus.pl w związku ze zmianą oferty programowej wchodzącej w skład pakietów, niniejszym zgodnie z art. 16 Regulaminu rozwiązuję umowę o świadczenie usług telewizyjnychzawartą w dniu ....................... roku której jestem stroną, bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca – tj. z dniem ………………......................................................
podpis abonenta
UWAGI

1. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Dostawca usług (nc+) zastrzegł sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zastąpienia programu innymprogramem/ograniczenia liczby programów, wchodzących w skład Pakietów, Opcji Dodatkowych lub zastąpieniaKolekcji VOD inną Kolekcją VOD/ograniczenia liczby Kolekcji VOD, z ważnych przyczyn prawnych,ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych.
2. W takim przypadku, Dostawca usługizobowiązany jest poinformować Abonentów o zakresie zmian z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku zaistnienia tych okoliczności Abonentowi przysługuje, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Abonenta informacji o proponowanychzmianach, prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Abonent złożył pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku,gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich za których działania Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności,poinformowanie Abonenta przez Dostawcę usług nie było możliwe w terminie, określonym w niniejszymustępie, Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, w ciągu 30 dni od daty dokonania zmian, ze skutkiemna koniec miesiąca, w którym Abonent złożył pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresuwypowiedzenia.

Mam nadzieje że to wystarczy.
Pozdrawiam
koksa
Odpowiedz cytując ten post
28-04-2013, 19:35
Post: #32
witam
pod jaki adres należy takie wypowiedzenie wysłać? w punkcie obsługi podano mi NC + 02-100 Warszawa.
skr. pocztowa nr 8,
Odpowiedz cytując ten post
25-07-2013, 23:45
Post: #33
Polecony za potwierdzeniem odbioru mam wysłać na skrytkę pocztową? I kto mi to niby podpisze?
Odpowiedz cytując ten post
01-08-2013, 20:12
Post: #34
(02-04-2013 09:57 )Gość napisał(a):  mam bardzo istotne pytania, czy w miejscu [numer umowy] powinienem wpisac nuemr umowy z nc+ (tej umowy która przysłano mi listem) ? i czy musze dopiywac cos o starej umowijezeli tak ? i czy jezeli stara umowy przestaje obowiązywac z koncem czerwca a opłaciłem abonament do konca jej obowiązywania to czy odzyskam pieniądze ?

Jeśli jest to umowa dawna c+ to numer abonenta, jeśli n-ki to numer umowy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
22-08-2013, 07:00
Post: #35
Ja tak napisalam


Wzor Wzorowski Wzorowo 20.08.2013
Ul. Wzorowa 2/4
12-3456 Wzorowo

Nr abonenta: 0,987.654.321
Karta nr: 123.456.789.0


Do Canal + Cyfrowy
Sp. z o.o.
02-100 Warszawa
Skr. poczt. 8Wypowiedzenie umowy Cyfra+


Uprzejmie informuję, iż wypowiadam umowę o abonament zawartą w dniu ………… z zachowaniem terminu jej ważności, po okresie minimalnym.
Po tym okresie nie chcę być abonentem Cyfra +

Proszę o potwierdzenie listowne przyjęcia wypowiedzenia.Z poważaniem,


Wzor Wzorowski
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  NC PLUS na kartę, bez umowy i abonamentu Gość 7 22,781 24-11-2013 12:32
Ostatni post: Robert960
  NC+ wypowiedzenie, zerwanie umowy Gość 30 46,079 24-08-2013 09:51
Ostatni post: GośćUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Strona Główna | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja Mobilna | RSS | Regulamin Forum