Varšava

Varšava, hlavní město Polska a s 1 764 615 obyvateli (údaj k roku 2017) také největší polské město co do počtu obyvatel.

Polský název pro město je Warszawa, i v dalších jazycích, nejen v češtině je jméno pro toto město podobné a liší se jen mírně, v angličtině je to dost podobné jako v polštině, a to Warszaw, v němčině pak Warschau, francouzky Varsovie, španělsky a latinsky Varsovia, v litevštině se jméno města blíží češtině, a to Varšuva, rusky, bělorusky a ukrajinsk je to stejně jako v češtině „Varšava“ jen psáno azbukou „Варшава“.